12-KORT PT

7,800 kr

12 st PT-pass. Kopplas till din profil efter köp. Ingen förfallotid.
Kom igång och börja se resultat med en personlig tränare. Perfekt för dig som behöver komma igång och få motivation/inspiration.

Notera att vid köp godkänner du våra “Villkor och allmänna bestämmelser” som du kan läsa nedan.

Kategori:

Beskrivning

Villkor och allmänna bestämmelser

Din personliga tränare kan inte garantera att du kommer nå det/de mål som du satt upp tillsammans med din PT. Våra personliga tränare strävar alltid efter att förse dig med rätt instruktioner och kunskap.

Eventuella skador

Bootcamps ansvarar inte för eventuella skador som förekommer, oavsett om det sker under ett pass med personlig tränare eller under egen tid.

Bokning och tillgänglighet

Medlems ombokning av PT-timme skall ske senast innan 18:00 dagen innan passet. Vid senare ombokning, eller om medlem uteblir från PT-timme, skall sådan PT-timme anses utnyttjad av medlem och förfalla till betalning. Om medlemmen inte heller utnyttjar sina enligt detta avtal (PT-timmar) under månaden anse timmarna utnyttjade av medlem och förfalla till betalning. Om sådan personlig tränare som kunden har bokat inom nämnda tidsperiod inte är tillgänglig vid det relevanta träningstillfället, har Bootcamps rätt att ersätta den personliga tränaren med en annan av Bootcamps anställda personliga tränare.

Friskvårdsbidrag

Sedan början av 2018 så blev det tillåtet att köpa personlig träning för sitt friskvårdsbidrag, upp till maximalt 5000 kronor per år. Vi är anslutna till Actiway och Wellnet.