Online PT

Få hjälp med träningen av en personlig tränare online. Skräddarsydda träningsprogram, kontakt med PT när du vill, uppföljningar – allt genom vår Bootcamps PT app. Köp nu!

Vad du får hjälp med

Med en online PT från Bootcamps kommer du få hjälp med att uppnå dina tränings- och hälsomål genom ett individuellt anpassat träningsprogram (funkar oavsett om du har tillgång till ett gym eller inte), tydliga instruktioner samt kontakt med PTn när du vill.

Ett av våra krav på våra PTs är att dom är välutbildade. Samtliga är utbildade Exercise Specialists samt Internationellt Licensierade Personliga Tränare. Vi har utbildning inom anatomi, nutrition, avancerad planering med mera.

Hur du kommer igång

Likt när du tränar tillsammans med en personlig tränare så är allt personligt anpassat efter dina behov, mål och förutsättningar. Efter att du har fått tillgång till Bootcamps PT appen börjar vi med en konsultation där vi går igenom dina mål och din livssituation, din träningsbakgrund och eventuella sjukdomar/skadeproblem.

Efter detta kommer din PT att skriva ditt program och höra av sig till dig när det är klart. Sen är det bara att köra!